Klubben bildades 1995 av ett 15 tal medlemmar. Målet för klubben var att hitta någon sjö att arrendera och vi fick tag i två stycken sjöar 1996. Vi är 55 stycken medlemmar idag och har ett medlemstak på 55. Inträde i klubben sker via kölista.

Vi har flugbindnings kvällar under den mörka årstiden. Klubben håller med flugbindningsmaterial vid dessa träffar.

Vi har alltid en hel del aktiviteter som måste göras under året för att underhålla vid sjöarna. Här är det viktigt att alla bidrar till att forma denna sköna plats.Arbetsdagar planeras i god tid.

Vi brukar arrangera ett klubbmästerskap på höstkanten som är i två klasser, flytring och landfiske.

Sjöarna vi fiskar i är på 5,4 respektive 10,4 hektar och ligger på en mycket naturskön plats och de vårdar vi ömt. Vi sätter ut 800 kg fisk årligen. Arterna är regnbåge och öring, öringen har en vikt på ca 1 kg, regnbågen mellan 1,0 – 3,0 kg. Fisken vi sätter ut är av bästa kvalitet.

Som medlem har du möjlighet att ta med familjemedlemmar och gästfiskare.

Medlemsavgiften är på 1700 kronor som kan fördelas på tre betalningar per år.

FFK Ekorrarnas plusgiro är 33 70 95-4, skriv ert namn där OCR numret ska stå om betalning sker elektroniskt.

Kontakta personerna nedan vid medlemsintresse.


Lars Fernlund, ordförande
0155-314 46
lars.fernlund@bredband2.com

Ingemar Carlsson, kassör 
skrakvagen7@gmail.com


 © FFK Ekorrarna  1995- 2022
Allt material i denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen
och får inte kopieras utan tillstånd.
Ändrad 2022-03-11.